ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG LẤY THẺ XANH MỸ LÀ GÌ?

ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG LẤY THẺ XANH MỸ LÀ GÌ?

Ngày đăng: Sep 12, 2022 14:31 PM - Chia sẻ:

Điều chỉnh tình trạng là quy trình chỉ dành cho những người hiện đang cư trú tạm thời tại Mỹ theo thị thực không định cư để được trở thành chủ thẻ xanh Mỹ.

Thường trú nhân Mỹ

Thường trú nhân Mỹ là những người đã được phép sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ. Thường trú nhân được cấp thẻ xanh hoặc thẻ thường trú nhân (vì vậy họ còn được gọi là "chủ thẻ xanh") để chứng minh tình trạng của họ.

Điều chỉnh tình trạng (Adjustment of Status – AOS) là gì?

Điều chỉnh Tình trạng (AOS) là quá trình một người xin chuyển đổi trở thành chủ thẻ xanh Mỹ. Những người đang ở Mỹ hợp pháp theo một tình trạng cư trú không định cư, chẳng hạn như người đến Mỹ làm việc (bao gồm cả thị thực L1 và thị thực E2), sinh viên quốc tế (thị thực F1) hoặc hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ (K1), có thể xin điều chỉnh tình trạng tạm thời của họ để trở thành người có thẻ xanh Mỹ (thường trú nhân).

Nếu một cá nhân muốn trở thành thường trú nhân nhưng hiện không ở Mỹ và không có thị thực để nhập cảnh Mỹ hợp lệ, thì cá nhân đó sẽ cần phải nộp đơn xin định cư để được cấp thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự.

Đơn xin Thẻ xanh Mỹ (Thường trú nhân Mỹ)

Mẫu đơn I-485 là đơn xin thẻ xanh Mỹ (thường trú Mỹ). Trước khi nộp đơn I485 (Đơn đăng ký Thường trú hoặc còn gọi là Đơn Điều chỉnh Tình trạng), đương đơn xác định diện thị thực nhập cư phù hợp và nộp đơn xin định cư Mỹ tương ứng, nếu cần. Có bốn nhóm thị thực định cư Mỹ chính, bao gồm:

  • Các diện thị thực bảo lãnh gia đình: Vợ/Chồng của công dân Mỹ (IR1, CR1), Hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ (K1), Con nuôi nước ngoài của công dân Mỹ (IR3, IH3, IR4, IH4), Người thân bảo lãnh bởi công dân Mỹ (IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4), Người thân bảo lãnh bởi thường trú nhân Mỹ (F2A, F2B).
  • Các diện thị thực định cư dựa trên cơ sở việc làm: Diện thị thực lao động ưu tiên dành cho cá nhân phi thường (EB1), Diện thị thực lao động dành cho chuyên gia có bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt (EB2), Diện thị thực lao động tay nghề và phổ thông (EB3), Diện thị thực tôn giáo (EB4), Diện thị thực đầu tư (EB5).
  • Các diện thị thực đặc biệt.
  • Các diện thị thực nhân đạo.

 

 

Cách điều chỉnh tình trạng để lấy thẻ xanh Mỹ

Đương đơn đạt đủ điều kiện sẽ nộp đơn I485 để chuyển đổi tình trạng cư trú tạm thời sang thẻ xanh thường trú.

Thông thường, sau khi nộp đơn xin định cư Mỹ theo diện cụ thể và nhận được chấp thuận từ Sở di trú Mỹ (USCIS) cho đơn này, đương đơn có thể nộp tiếp đơn I485 để điều chỉnh tình trạng của mình thành thường trú nhân và nhận thẻ xanh.

Tất cả các đơn I-485 Điều chỉnh Tình trạng phải được nộp riêng lẻ. Hai người trở lên không được nộp cùng một đơn mà phải nộp các đơn riêng cho mỗi người.

 
Nộp đơn đồng thời (Concurrent Filing)

Nộp đơn đồng thời là quá trình nộp cả đơn xin định cư Mỹ và Đơn I-485 cùng một lúc khi đương đơn đang có mặt tại Mỹ. Đương đơn có thể nộp đơn đồng thời nếu số thị thực theo diện định cư tương ứng trên Bản tin chiếu khán di dân (Visa Bulletin) đang có sẵn để cấp cho đương đơn ngay lập tức (current).

Những đối tượng sau có thể được áp dụng Nộp đơn đồng thời:

  • Người thân trực tiếp của công dân Mỹ đang sống ở Mỹ.
  • Hầu hết những đương đơn dựa trên việc làm (bao gồm cả nhà đầu tư EB-5) và các thành viên gia đình đủ điều kiện có số thị thực sẵn có ngay lập tức.
  • Vị thành niên Nhập cư Đặc biệt.
  • Tự làm đơn yêu cầu nếu người phối ngẫu hoặc con cái bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người phối ngẫu là công dân Mỹ.
  • Một số Thành viên Lực lượng Vũ trang nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt theo Mục101(a)(27)(K) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) Tổ chức Quốc tế Nhập cư Đặc biệt Nhân viên hoặc thành viên gia đình.

Giấy phép làm việc (EAD) là gì?

Để làm việc hợp pháp tại Mỹ, cá nhân sẽ cần phải có Giấy phép làm việc, thường được gọi là thẻ EAD. Đương đơn cần điền và nộp Mẫu đơn I-765 – Đơn xin phép làm việc để được xét cấp thẻ EAD. Một số thị thực tạm thời cho phép các cá nhân làm việc trong thời gian cư trú ở Mỹ và thẻ EAD chứng minh rằng cá nhân đó được phép làm việc hợp pháp. Thường trú nhân Mỹ cũng có thể muốn đăng ký thẻ EAD để chứng tỏ họ được phép làm việc cho các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Những người đã nộp đơn điều chỉnh tình trạng I485 sẽ đủ điều kiện nộp đơn I-765 xin thẻ EAD.

  

Giấy phép thông hành (Advance Parole) là gì?

Giấy phép thông hành (AP) là chứng từ phê duyệt trước cho phép tái nhập cảnh Mỹ do Sở di trú (USCIS) cấp cho các cá nhân chưa phải là công dân hay thường trú nhân, được phép quay trở lại Mỹ sau các chuyến đi ngắn. Vì nếu một cá nhân đang ở Mỹ (theo một tình trạng cư trú tạm thời) đã nộp và đang chờ đợi đơn xin định cư Mỹ được xét duyệt, người đó sẽ gặp rủi ro không thể quay trở lại Mỹ nếu không được cấp giấy phép thông hành trước khi rời khỏi Mỹ.

Các cá nhân đã nộp đơn chuyển đổi tình trạng I485 có thể nộp đơn I-131 một thời gian đủ lâu để nhận được giấy phép thông hành trước khi thực hiện chuyến đi rời khỏi Mỹ.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục Điều chỉnh tình trạng I485 và Nộp đơn đồng thời (Concurrent Filing) để rút ngắn thời gian lấy thẻ xanh nhà đầu tư EB-5 đang ở Mỹ, vui lòng liên hệ 0938623062 hoặc vietnam@avseb5.com

Trung tâm vùng AVS EB-5.

 

Tags: EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, THẺ THƯỜNG TRÚ, THẺ XANH MỸ, USCIS, LATOURLAW, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,