TIN TỨC EB5 VỀ MẪU ĐƠN I-526 VÀ I-526E THEO LUẬT MỚI

TIN TỨC EB5 VỀ MẪU ĐƠN I-526 VÀ I-526E THEO LUẬT MỚI

Ngày đăng: Jul 14, 2022 14:13 PM - Chia sẻ:

Vào ngày 12/7/2022, Sở di trú Mỹ (USCIS) thông báo ban hành Mẫu đơn mới là I-526E và sửa đổi Mẫu đơn I-526 để phù hợp với Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB5 2022 (RIA). 

Cùng với thông báo mới, USCIS đính kèm lời nhắc nhở: “Nhà đầu tư định cư tiềm năng không thể nộp đơn I-526E cho đến khi Trung tâm vùng nộp Đơn I-956F thông qua Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE)” và “Đơn I-526, I-526E phải được nộp theo đúng quy định của chương trình mới”. Trong đó, Đơn I-526 là Đơn xin nhập cư dành cho Nhà đầu tư độc lập và Đơn I-526E là đơn xin nhập cư dành cho Nhà đầu tư thông qua Trung tâm vùng.

Từ 12/7, USCIS sẽ chấp nhận Đơn I-526 mới của các nhà đầu tư EB5 độc lập.  

Đồng thời, USCIS sẽ xử lý tất cả Đơn I-526 đã nộp trước ngày 15/3/2022 (Ngày hiệu lực Luật EB5 mới - RIA), căn cứ theo các yêu cầu hợp lệ được áp dụng tại thời điểm nộp đơn nhập cư. Công tác xét duyệt Đơn I-526 vẫn căn cứ theo phương thức thị thực sẵn có, ưu tiên xét các đơn nhập cư đã đến hạn được cấp thị thực EB5 hoặc có ngày ưu tiên sắp đến lượt được cấp EB5 visa.

Dưới đây là thông tin về Đơn I-526 và Đơn I-526E mới: 

  • Đơn I-526: Dành cho nhà đầu tư định cư độc lập không góp chung vốn với những nhà đầu tư EB5 khác trong cùng một dự án. Đơn I-526 mới nhìn chung không có sự thay đổi nhiều so với phiên bản cũ. Xem mẫu I-526 mới tại đây
  • Đơn I-526E: Dành cho nhà đầu tư định cư cùng góp vốn với một hoặc nhiều nhà đầu tư thông qua dự án EB5 trung tâm vùng theo luật mới. Xem mẫu I-526E tại đây

Mẫu đơn I-526E

USCIS ban hành Đơn I-526E nhằm phản ánh các quy định của luật đầu tư trung tâm vùng mới, đảm bảo yếu tố minh bạch giữa nhà đầu tư và Trung tâm vùng trong dự án EB5. Điều đó được thể hiện thông qua việc kết hợp đối chiếu thông tin Đơn I-526E (của nhà đầu tư) và Đơn I-956F (của trung tâm vùng). 

Phí nộp đơn cho Mẫu I-526 và I-526E là 3,675 Đô la, áp dụng đến 30/9. Từ ngày 1/10/2022, mức tăng phí bổ sung là 1,000 Đô la theo quy định của RIA.

Cách tính ngày nộp đơn (Ngày ưu tiên - Priority date) mới

Các Đơn I-526 và I-526E nộp hợp lệ sẽ nhận được hai thông báo biên nhận. Biên nhận đầu tiên phát hành từ USCIS Lockbox xác nhận việc tiếp nhận đơn I-526 (hoặc I-526E) kèm tổng số phí đã đóng. Biên nhận tiếp theo là biên nhận chính thức có bao gồm số biên nhận hồ sơ EB5 sau khi USCIS hoàn tất việc nhập dữ liệu. Ngày ưu tiên (Priority Date - PD) theo quy định luật EB5 mới chính là ngày USCIS Lockbox tiếp nhận đơn xin nhập cư. 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5dự án EB5 an toàn River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com

Trung tâm vùng AVSEB-5

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, THỊ THỰC EB5, USCIS, CẢI CÁCH EB5, I-526,