VAI TRÒ TRUNG TÂM VÙNG TRONG ĐẦU TƯ EB5

VAI TRÒ TRUNG TÂM VÙNG TRONG ĐẦU TƯ EB5

Ngày đăng: Jul 07, 2023 17:06 PM - Chia sẻ:

Trung tâm vùng là một đơn vị kinh tế được USCIS cấp phép, hỗ trợ cho nhà đầu tư EB5 nhận thẻ xanh Mỹ mà không cần tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh hay quản lý dự án.

 

Nguyên bản của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 là đầu tư trực tiếp. Đương đơn là nhà đầu tư EB5 phải trực tiếp mở hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Mỹ và vận hành doanh nghiệp tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ trong khoảng 2.5 năm. Đây là lựa chọn tốt nhất dành cho những nhà đầu tư tự tin vào khả năng vận hành vốn cũng như muốn tối đa lợi nhuận từ vốn EB5 của mình. Tuy nhiên, hình thức này vô cùng rủi ro cho những nhà đầu tư không phải là doanh nhân hay không có kinh nghiệm trong kinh doanh nhưng có nhu cầu về định cư Mỹ.

Từ năm 1992, chính phủ Mỹ đã mở rộng phương án đầu tư trong chương trình đầu tư EB5 và thông qua chương trình Trung tâm vùng (Regional Center Pilot Program). Trung tâm vùng trong đầu tư EB5 là một đơn vị kinh tế được Sở Di Trú (USCIS) chỉ định nhằm đơn giản hoá quy trình giữa nhà đầu tư EB5 và chủ dự án. Để một Trung tâm vùng được USCIS cấp phép, đơn vị này cần chứng minh những điều kiện sau:

  1. Mục tiêu phát triển một khu vực địa lý ở Mỹ;
  2. Những hoạch định trong việc Trung tâm vùng sẽ giúp phát triển kinh tế tại khu vực được chỉ định theo đúng yêu cầu của chương trình EB5;
  3. Chiến lược kinh doanh thiết thực về dự án và kế hoạch quản lý dự án dựa trên ước lượng về chi phí, các nhận định và giả định về toàn thị trường cùng với những mốc thời gian trong kế hoạch kinh doanh;
  4. Kế hoạch về những việc làm (bao gồm gián tiếp và trực tiếp) được tạo ra tương ứng với khoản vốn kêu gọi từ các nhà đầu tư EB5;
  5. Trung tâm vùng phải chứng minh được tính khả thi trong mục tiêu phát triển khu vực và những kế hoạch cho dự án EB5 sẽ đạt được hiệu quả.

Thêm vào đó, ngày 15/03/2022, tổng thống Joe Biden đã chính thức ký ban hành Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB5 2022 (RIA). Trong đó, đạo luật liêm chính là một cải tiến lớn của Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 nhằm tăng cường tính minh bạch của Chương trình. Ngày 01/03/2023, Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) đã có thông báo kích hoạt Quỹ Liêm Chính này. Theo đó, từ 03/02, USCIS sẽ chính thức thu một khoản phí thường niên từ mỗi trung tâm vùng đã được cấp phép.

Theo chính sách của Quỹ, các trung tâm vùng EB5 sẽ được USCIS kiểm toán ít nhất 05 năm/lần. Trước khi có bất kỳ sửa đổi về kế hoạch hoạt động, về dự án hay cách quản lý, trung tâm vùng EB5 cần thông báo cho USCIS ít nhất 120 ngày. USCIS sẽ thu một khoản phí thường niên gọi là “Quỹ Liêm Chính”, sử dụng cho việc quản lý sự minh bạch của Chương trình đầu tư EB5.

Xem thêm về mục đích của Quỹ Liêm Chính.

Lợi ích khi đầu tư cùng Trung tâm vùng

95% nhà đầu tư EB5 lựa chọn uỷ thác vốn đầu tư cho Trung tâm vùng thay vì chọn phương án đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư không cần trực tiếp tạo ra chiến lược kinh doanh để đảm bảo tạo ra đủ số lượng việc làm theo quy định của chương trình EB5. Đặc biệt, Trung tâm vùng sẽ được cộng các công việc gián tiếp vào công thức tính việc làm, giảm đi khó khăn trong việc đảm bảo số lượng việc làm mà vẫn đáp ứng đủ điều kiện xin thẻ xanh Mỹ cho nhà đầu tư. Số lượng việc làm sẽ được USCIS đánh giá và phê duyệt thông qua kế hoạch kinh doanh mà Trung tâm vùng cần nộp cho USCIS.

Cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ thông qua Trung tâm vùng sẽ được đảm bảo hơn vì chính Trung tâm vùng đã được chính phủ Mỹ xem xét và phê duyệt kỹ lưỡng, phải chứng minh khả năng vận hành vốn cũng như đạt đủ điều kiện được cấp phép gọi vốn EB5. Cùng với đội ngũ chuyên nghiệp, Trung tâm vùng sẽ lên kế hoạch, đảm bảo số lượng việc làm cũng như hỗ trợ nhà đầu tư chinh phục thẻ xanh Mỹ.

Trung tâm vùng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đầu tư EB5. Hiện nay, AVS vẫn là Trung tâm vùng duy nhất có văn phòng trực tiếp tại Việt Nam và hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư mà không liên kết với bất kỳ công ty môi giới nào. Chúng tôi tự hào là một trong 300 Trung tâm vùng hợp pháp và hoạt động thật sự hiệu quả, đã được USCIS tái thẩm định theo sát luật EB5 cũ và mới.

Hơn 12 năm qua, AVS huy động vốn EB5 theo quy định của SEC, tuân thủ chặt chẽ luật pháp của Mỹ trên cơ sở toàn cầu, và chỉ làm việc với các luật sư và các nhà tư vấn tài chính uy tín đại diện hợp pháp cho các cá nhân muốn tham gia Chương trình đầu tư EB5. Với lợi thế là văn phòng trực tiếp của trung tâm Vùng, AVSEB-5 cam kết nguyên tắc tư vấn chính xác và minh bạch luật EB-5 mới trên phạm vi toàn cầu.

Tại AVS, với kinh nghiệm hơn 30 năm của những chuyên gia và luật sư có chuyên môn về luật di trú EB5, tỷ lệ chấp thuận thẻ xanh định cư Mỹ là 100%. Trung Tâm Vùng AVS cùng với tập đoàn BĐS của tỷ phú Lindemann đã thành công hoàn vốn lần lượt các nhà đầu tư EB5 Việt Nam từ năm 2018 đến nay.

Nhà đầu tư EB5 khi biết đến và làm việc trực tiếp với đội ngũ Trung tâm vùng AVS ngay tại Việt Nam đã và đang nhận được nền tảng tư vấn vô cùng vững chắc kể cả về hành chính - pháp lý Việt Nam và Mỹ. 100% nhà đầu tư AVSEB5 hoàn thành toàn bộ quá trình từ khi chuẩn bị hồ sơ từ những ngày đầu tiên, đến giai đoạn nhận thẻ xanh hai năm (2 năm), chuyển đổi thẻ xanh vĩnh viễn (10 năm) và nhận hoàn vốn mà không cần bất kỳ hỗ trợ của công ty tư vấn di trú.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com

Trung tâm vùng AVS EB-5

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, VỐN EB5, THẺ XANH MỸ, USCIS, CHÍNH PHỦ MỸ, THẺ XANH VĨNH VIỄN, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP, LATOURLAW,